Начало Архив на броевете 2022 БРОЙ № 10/2022 ЗАДЪЛЖЕН ЛИ Е СЪДЕБНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ДА НАЗНАЧИ ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЛЪЖНИКА В ХИПОТЕЗАТА НА ВРЪЧВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ГПК НА ЗАПОВ

ЗАДЪЛЖЕН ЛИ Е СЪДЕБНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ДА НАЗНАЧИ ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЛЪЖНИКА В ХИПОТЕЗАТА НА ВРЪЧВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ГПК НА ЗАПОВ

Български English

Автор

Пенка Попова

 

Анотация

Статията  се концентрира върху разглеждане на въпроса задължен ли е съдебният изпълнител да назначи особен представител на длъжника в хипотезата на връчване по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК.

 

Назначаването на особен представител на длъжника в изпълнителния процес има за цел защита правата на длъжника при принудително изпълнение срещу него. С оглед актуалната правна уредба на заповедното производство следва да се приеме, че при връчване на заповедта за изпълнение по чл. 417 от ГПК по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК във връзка с чл. 47, ал. 1, изр. 4 от ГПК, съдебният изпълнител не е задължен да назначи особен представител на длъжника в изпълнителния процес.

 

Ключови думи

особен представител на длъжника, връчване

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта