БРОЙ № 1/2012

Български English
БРОЙ № 1/2012

Съдържание :

НАУКА:

Locked - ИМОТНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ОТЧУЖДАВАНЕ СПОРЕД ЗДС И ЗОС - Проф. д-р Венцислав Стоянов

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ПРЕЗИДЕНТЪТ И ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ - Гл. ас. д-р Мартин Белов

Анотация / Отвори в PDF

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Locked - НОВИТЕ МОМЕНТИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ - Поля Петрова-Огнянова

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФРАСТРУКТУРА - Борис Милчев

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Unlocked - ЕДНО СРЕДСТВО ЗА БОРБА С КОМПЮТЪРНОТО ПИРАТСТВО - ТЕОРИЯ ЗА СЕЛЕКТИВНО НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ - Петър Петров (съдия)

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ДОПУСТИМА ЛИ Е ПРЕПИРНЯ ЗА ПОДСЪДНОСТ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО - Иван Георгиев

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта