БРОЙ № 7/2012

Български English
БРОЙ № 7/2012

Съдържание :

НАУКА:

Unlocked - АСПЕКТИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС - Проф. д-р Емилия Къндева

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО ЧЛ. 20 ОТ АПК. - проф. Цветан Сивков

Анотация / Отвори в PDF

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Unlocked - ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ОБН. ДВ, БР. 33/27.04.2012 Г.) - Поля Петрова-Огнянова

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - ЗА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АПК И СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННОПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО - Д-р Николай Николов

Анотация / Отвори в PDF

Locked - РЕШЕНИЕ № 94 ОТ 18.04.2012 Г. ПО ГР. Д. № 1562/2010 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС - Съдебна практика

Анотация / Отвори в PDF

Locked - РЕШЕНИЕ № 385 ОТ 18.04.2012 Г. ПО ГР. Д. № 1538/2010 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС - Съдебна практика

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта