БРОЙ № 2/2014

Български English
БРОЙ № 2/2014

Съдържание :

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Unlocked - ДОКАЗВАНЕ НА ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС ПРИ ОТРИЦАТЕЛЕН УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА - Проф. д-р Анелия Мингова

Анотация / Отвори в PDF

КОНКУРЕНТНО ПРАВО:

Locked - ОТНОСНО НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОТ КОНКУРЕНТНОПРАВЕН ХАРАКТЕР В СВЕТЛИНАТА НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА - Доц. д-р Иван Цветанов

Анотация / Отвори в PDF

ПРАВО НА ЕС:

Unlocked - НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЗОДОВ С ПРАВОТО НА ЕС - Д-р Александър Корнезов

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО:

Locked - НОВИТЕ КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СПОРЕД ПРОЕКТА ЗА НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС - ДАЛЕЧ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПА - Петър Петров (съдия)

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - НОВАТА ДИРЕКТИВА ОТНОСНО ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО АДВОКАТ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО - Проф. д. ю. н. Маргарита Чинова, Д-р Павлина Панова

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (20.01.2014 Г. - 17.02.2014 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (20.01.2014 Г. - 17.02.2014 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 7/2014 - БР. 14/2014)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта