БРОЙ № 3/2015

Български English
БРОЙ № 3/2015

Съдържание :

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:

Unlocked - ЗАГУБВАНЕ НА ИЗГОДИТЕ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА НАСЛЕДСТВОТО ПО ОПИС (ЧЛ. 64 ЗН И ЧЛ. 65, АЛ. 1 IN FINE ЗН) - Васил Петров (съдия)

Анотация / Отвори в PDF

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - НЯКОИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЧСИ И ДЪЛЖИМИТЕ КЪМ ТЯХ ТАКСИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ - Проф. д-р Валентина Попова, Александър Трионджиев

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС - Димитър Иванов

Анотация / Отвори в PDF

ФИНАНСОВО И ДАНЪЧНО ПРАВО:

Locked - НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АКТ ПО ЧЛ. 107, АЛ. 3 ДОПК, С КОЙТО СЕ УСТАНОВЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ,ПРИ ПРОТИВОРЕЧИЕ С ЧЛ. 109, АЛ. 1 ДОПК - Ефтим Марев

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - ЗА РАЗПИТА НА АНОНИМНИТЕ СВИДЕТЕЛИ ПО НПК (ЧАСТ 2) - Д-р Десислава Петрова, прокурор в СРП

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (15.02.2015 Г. - 14.03.2015 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (15.02.2015 Г. - 14.03.2015 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 15/2015 - БР. 21/2015)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта