БРОЙ № 4/2018

Български English
БРОЙ № 4/2018

Съдържание :

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:

Locked - ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВРЕДИ - Проф. д-р Поля Голева

Анотация / Отвори в PDF

Locked - КОМЕНТАР ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА (ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2018 Г.) - Борис Милчев

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ПРИЛАГА ЛИ СЕ ИНСТИТУТЪТ НА ПРЕКЛУЗИЯ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА В ПРОИЗВОДСТВАТА ПРЕД СЪД ПО АПК? - Красимира Мирчева

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ДОВЪРШВАНЕ НА ОТКРИТИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ ОТ АПРИЛ 2018 Г. В ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪС - Гл. ас. Христо Банов

Анотация / Отвори в PDF

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО:

Locked - КОНСТИТУЦИОНОСЪОБРАЗНО ЛИ Е ПРЕДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН НА ДЪРЖАВА ИЗВЪН ЕС ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ - Любомир Владикин

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Unlocked - Тълкувателно постановление № 2 от 03.04.2018 г. по тълк. д. № 2/2017 г., ОСС от ГК на ВКС и ОСС от I и II колегия на ВАС

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Unlocked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 19/2018 - БР. 36/2018)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта