Начало Архив на броевете 2020 БРОЙ № 6/2020 СЕРТИФИКАТЪТ ЗА ФОРСМАЖОР – ЮРИДИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТЪТ ЗА ФОРСМАЖОР – ЮРИДИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

Български English

Автор

Д-р Атанас Иванов, съдия, Варадин Бельов

 

Анотация

С решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание, е въведено извънредно положение, поради кризата, породена от корона вируса. Това обуслови и приемането на мерки, с оглед преодоляване на същата, със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г., ДВ бр. 28/24.03.2020 г..

В международен план,  такива мерки бяха въведени и в други европейски държави с цел ограничението струпването на хора и по този начин предотвратяване на разпространението на вируса, причиняващ заболяването COVID - 19. Това обстоятелство предизвика сериозни принесения върху контрагентите по дадена сделка, относно поетите от тях задължения и изпълнението на договорите.

Това от своя страна, засили интереса на страните по търговски сделки за издаване на сертификат за форсмажор, с оглед възможността този документ да освободи от отговорност страната при  неизпълнение или забавено изпълнение на търговска сделка, причинено от непреодолима сила, каквато може да се яви и въведеното извънредно положение. Удостоверяването на възникнала „непреодолима сила“ (форсмажор) се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от съответната институция, като в РБ това основно е Българската търговско-промишлена палата. Предмет на изследване в настоящата статия ще бъдат въпросите за материалноправните и процесуалноправните измерения на сертификата за форсмажор.

 

Ключови думи

форсмажор, сертификат, неизпълнение, доказателствена сила, иск, процес, право на защита

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта