Начало Архив на броевете 2020 БРОЙ № 6/2020 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 04.06.2020 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2018 Г., ОСГК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 04.06.2020 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2018 Г., ОСГК НА ВКС

Български English

Автор

Съдебна практика

 

Анотация

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на Председателя на ВКС от 25.07.2018 г. по предложение на състав на ВКС за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:

"Какво е правното значение на изтичането на срока за проверка по чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ, за възникването, надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и на незаконно придобито имущество, т.е. преклузивен или инструктивен е предвиденият в чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ срок за извършване на проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, и съответно допустимо ли е образуване на производство по чл. 28 ЗОПДИППД (отм.), чл. 74 ЗОДНПИ(отм.) и чл. 153 ЗПКОНПИ след изтичане на този срок".

 

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта