Начало Архив на броевете 2022 БРОЙ № 4/2022 ДОВЕРЕНОТО ЛИЦЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ В СВЕТЛИНАТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

ДОВЕРЕНОТО ЛИЦЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ В СВЕТЛИНАТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Български English

 

Анотация

През месец май 2022 г., е предложен за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, в който се предвиждат сериозни промени в материята на несъстоятелността и стабилизацията. Настоящата статия си поставя за целда разгледа част от предложените промени –  тези, които са свързани с довереното лице в производството по стабилизация, при съпоставка с действащата правна уредба и с постановките на Директива (ЕС) 2019/1023. На тази основа се правят изводи и конкретни предложения. Актуалността на темата се обуславя от необходимостта да се създаде съвременна, синхронизирана с европейските стандарти и главно ефективна и работеща регламентация на превантивно преструктуриране на жизнеспособните предприятия с финансови затруднения.

 

Ключови думи

доверено лице; стабилизация на търговец; орган в стабилизационното производство; промени в търговския закон

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта