Начало Архив на броевете 2022 БРОЙ № 4/2022 ЗА ДОПУСТИМОСТТА И ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА ЧАСТИЧЕН ОТКАЗ ОТ ИСК, ЗАЯВЕН ПРЕД КАСАЦИОННАТА ИНСТАНЦИЯ

ЗА ДОПУСТИМОСТТА И ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА ЧАСТИЧЕН ОТКАЗ ОТ ИСК, ЗАЯВЕН ПРЕД КАСАЦИОННАТА ИНСТАНЦИЯ

Български English

Автор

Проф. д-р Анелия Мингова

 

Анотация

           Разглежда въпросите по Разпореждане на Председателя на ВКС беше образувано  т. д. № 4/2021 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегии, за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси:

Допустимо ли е касационно производство, останало висящо след частичен отказ по чл. 233 ГПК от спорното право пред ВКС, в резултат на което процесуално действие цената на предявения иск е под прага, установен в чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК?

Какви са правните последици при частичен отказ от иск, заявен по реда на чл. 233 ГПК в касационното производство, относно частта от спорното право, с разглеждането на която съдът е десезиран, и останалата част от спорното право, по отношение на която не е налице десезиране по спора?

 

Ключови думи

ГПК, касационно производство

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта