Начало Архив на броевете 2022 БРОЙ № 11/2022 СТРУКТУРА И ПРАВОМОЩИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ И СЪВРЕМЕННА ПРАВНА УРЕДБА

СТРУКТУРА И ПРАВОМОЩИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ И СЪВРЕМЕННА ПРАВНА УРЕДБА

Български English

Автор

Диана Димитрова

 

Анотация

Работата разглежда структурата и правомощията на Националната агенция за оценяване и акредитация като държавен орган, гарантиращ качеството на висшето образование в България. В ретроспекция се проследява историческото развитие на органа, а посредством актуален нормативен анализ се изследват функциите и правомощията на агенцията във връзка с упражнявания контрол върху образователния процес във висшите училища. В резултат на анализа са направени изводи и обобощения.

 

Ключови думи

правомощия, Национална агенция за оценяване и акредитация, висши училища

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта