Начало Архив на броевете 2023 БРОЙ № 1/2023 ОТМЯНА И ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ ИЗДАДЕНИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА МИТНИЧЕСКИЯ КОДЕКС НА СЪЮЗА.

ОТМЯНА И ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ ИЗДАДЕНИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА МИТНИЧЕСКИЯ КОДЕКС НА СЪЮЗА.

Български English

Автор

Доц. д-р Атанас Симеонов

 

Анотация

Научното изследване обхваща въпросите, свързани с реда заОтмяна и изменение на решения издадени без предварително заявление по реда на Митническия кодекс на Съюза. Към настоящия момент липсва задълбочена разработка по тези въпроси. Практиката на административните органи, компетентни да издават актове по прилагане на митническото законодателство, разкрива несигурност и все още непознаване на новата нормативна уредба, което несъмнено води и до противоречия в съдебното разрешаване на възникнали правни спорове. Статията е част от по-мащабно проучване, свързано с административното обслужване от митническата администрация на държавите членки в ЕС и си поставя за цел да внесе яснота и да анализира проблемните въпроси.

 

Ключови думи

благоприятно решение; утежняващ индивидуален административен акт, митнически органи; митническо законодателство; актове по прилагане на митническото законодателство.

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта