БРОЙ № 1/2011

Български English
БРОЙ № 1/2011

Съдържание :

НАУКА:

Unlocked - Електронното правителство – европейско развитие и перспективи - Проф. д.ю.н. Вихър Кискинов

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - Наследяване на едноличния търговец - Доц. д-р Анна Станева

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - Дискусионни въпроси относно вината при същинското транспортно престъпление - Ас. д-р Ралица Костадинова

Анотация / Отвори в PDF

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Unlocked - Кратко резюме на бъдещите промени в потребителската защита според правото на ЕС - Емил Цанев

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Unlocked - Цената на иска за собственост и други вещни права върху недвижими имоти като предпоставка за допускане на касационното обжалване по чл. 280, - Проф. д-р Иван Русчев

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - Проблеми на нетирането и финансови обезпечения в съдебната практика - Гл. ас. д-р Иван Мангачев

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта