БРОЙ № 5/2022

Български English
БРОЙ № 5/2022

Съдържание :

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:

Locked - „НАУЧНО-ПОПУЛЯРНА ПУБЛИКАЦИЯ” КАТО НАУКОМЕТРИЧЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В КОНТЕКСТА НА РЕФОРМАТА ЗА ПОВИШАВАНЕ КА - Гл. ас. д-р Дарина Димитрова

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - ЕКСПЕРТИЗАТА КАТО СПОСОБ ЗА СЪБИРАНЕ И ПРОВЕРКА НА ЧАСТНИ ВИДЕОЗАПИСИ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО - адв. Гергана Иванова

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта