БРОЙ № 5/2012

Български English
БРОЙ № 5/2012

Съдържание :

НАУКА:

Unlocked - ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВ И/ИЛИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ - Доц. д-р Ивайло Стайков

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ПРИЛОЖИМИ ЛИ СА "ПРЕОБРАЗУВАНЕТО", "ПРЕКРАТЯВАНЕТО", "ЛИКВИДАЦИЯТА" И "ЗАЛИЧАВАНЕТО" СПРЯМО ЦЪРКВАТА - Д-р Мария Кьосева

Анотация / Отвори в PDF

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Locked - ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ - ДА ИМА ИЛИ ДА НЯМА - Петър Петров (съдия)

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Unlocked - ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА МЛАДИ СЕМЕЙСТВА - Наталия Кьосева

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД - МЕСЕЦ МАЙ (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта