БРОЙ № 6/2012

Български English
БРОЙ № 6/2012

Съдържание :

НАУКА:

Locked - ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СИСТЕМИТЕ С ОКОНЧАТЕЛНОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА - Гл. ас. д-р Иван Мангачев

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ГЛОБАТА ПО НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС – ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й - Евгени Стоянов

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - НАСЛЕДСТВЕНА ТРАНСМИСИЯ ПРИ НЕПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ - Венцислав Петров

Анотация / Отвори в PDF

ЧУЖДЕСТРАННИ ПУБЛИКАЦИИ:

Locked - РЕФОРМАТА НА ДОБРОВОЛНАТА ЮРИСДИКЦИЯ - Проф. д-р Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Unlocked - ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ЗА ПРАВОТО НА ОБВИНЯЕМИЯ ДЕЛОТО МУ ДА СЕ РАЗГЛЕДА В РАЗУМЕН СРОК - Проф. д. ю. н. Маргарита Чинова

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 06.06.2012 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2010 Г., ОСТК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта