БРОЙ № 8/2012

Български English
БРОЙ № 8/2012

Съдържание :

НАУКА:

Unlocked - ПРИЛОЖНО ПОЛЕ, ТЕОРИИ И ОПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „ПОРОК НА ВОЛЯТА” ПРИ ДОГОВОРИТЕ - Гл. ас. Ангел Шопов

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ЗАМЯНАТА И ПРОБЛЕМЪТ ЗА РЕАЛНАТА СУБРОГАЦИЯ - Гл. ас. Люба Панайотова-Чалъкова

Анотация / Отвори в PDF

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Locked - РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДСТВО - Наско Борисов

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - ЗА НЯКОИ РЕШЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД, ЗАСЯГАЩИ РЕВИЗИЯТА НА КОНСТИТУЦИЯТА - Доц. д-р Христо Паунов

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪОБЩЕНИЯ НА ТЪРГОВЦИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС - Иван Георгиев

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта