БРОЙ № 9/2012

Български English
БРОЙ № 9/2012

Съдържание :

НАУКА:

Unlocked - ЗАКОННИЯТ ИНТЕРЕС КАТО ОБЕКТ НА СЪДЕБНА ЗАЩИТА - Д-р Атанас Иванов, съдия

Анотация / Отвори в PDF

Locked - МЪЛЧАНИЕТО НА НЕКОМПЕТЕНТЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН И ФИКЦИЯТА ПО ЧЛ. 58, АЛ. 1 АПК - Васил Петров (съдия)

Анотация / Отвори в PDF

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Unlocked - ЗА БЪЛГАРИЯ ВЛЕЗЕ В СИЛА НОВА ДИРЕКТИВА ОТНОСНО ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО - Проф. д. ю. н. Маргарита Чинова

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ИНТЕРНЕТ ПОСРЕДНИКЪТ - ПОНЯТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА МУ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ - Петър Петров (съдия)

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - ПОЛЗВА ЛИ СЕ КОНСТАТИВНИЯТ НОТАРИАЛЕН АКТ, С КОЙТО СЕ ПРИЗНАВА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ С ОБВЪРЗВАЩА МАТЕРИАЛНА ДОКАЗАТЕЛ - Проф. д-р Валентина Попова

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта