БРОЙ № 10/2012

Български English
БРОЙ № 10/2012

Съдържание :

НАУКА:

Locked - ОТНОСИТЕЛНАТА НИЩОЖНОСТ ПО ЧЛ. 646, АЛ. 2, Т. 1 ТЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДЛЪЖНИКА - Проф. д-р Валентина Попова

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ЗА И ПО ПОВОД НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА НА ДУМАТА БЕНЕФИЦИЕНТ - Проф. д-р Мария Костова

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ДИХОТОМНАТА ПРИРОДА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДОГОВОР ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕГОВОРИ - Ас. Мира Кънева

Анотация / Отвори в PDF

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Unlocked - ОСТЪКЛЯВАНЕТО НА ТЕРАСИ И БАЛКОНИ. ТЪРПИМОСТ ПО СМИСЪЛА НА § 16 ОТ ПЗР НА ЗУТ. НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗУТ ОТНОСНО ТЪРПИМОСТТА - Д-р Катя Аспарухова (съдия)

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - ПРИЗОВАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС - Иван Георгиев

Анотация / Отвори в PDF

Locked - НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ФРАНЧАЙЗИНГА - Доц. д-р Бисерка Маринова

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 15.11.2012 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2012 Г., ОСНК НА ВКС - Съдебна практика

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта