БРОЙ № 1/2013

Български English
БРОЙ № 1/2013

Съдържание :

НАУКА:

Locked - ОСОБЕНОСТИ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРИ ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ - Проф. д-р Емил Мингов

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - СТАТУС VS. СТАТУТ - Проф. д-р Мария Костова

Анотация / Отвори в PDF

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Locked - ЗА ОБВЪРЗВАНЕТО НА РЕЖИМА НА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА С ТИПА НА ЗАТВОРНИЧЕСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ В ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА - Доц. д-р Георги Митов

Анотация / Отвори в PDF

Locked - МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. ТЪЛКУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ - Пенка Начкова

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Unlocked - ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕОСНОВАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 250-255 ОТ АПК - Д-р Николай Николов

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта