БРОЙ № 3/2014

Български English
БРОЙ № 3/2014

Съдържание :

ГРАЖДАНСКО ПРАВО:

Locked - ЗНАЧИМ ТРУД ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА НИЩОЖНОСТТА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 1 ЗЗД - Проф. д-р Поля Голева

Анотация / Отвори в PDF

ТРУДОВО ПРАВО:

Unlocked - ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ИСКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТА - Проф. д-р Емил Мингов

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Unlocked - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНАТА ПОДСЪДНОСТ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО - Иван Георгиев

Анотация / Отвори в PDF

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО:

Locked - ОТНОСНО ПРАКТИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА ДИНАМИКАТА НА КОМПЕТЕНЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ - Гл. ас. д-р Петър Илиев

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - НОВАТА ДИРЕКТИВА ОТНОСНО ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО АДВОКАТ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ЧАСТ II) - Проф. д. ю. н. Маргарита Чинова, Д-р Павлина Панова

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (18.02.2014 г. - 18.03.2014 г.)

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (18.02.2014 г. - 18.03.2014 г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 15/2014 - БР. 23/2014)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта