БРОЙ № 4/2014

Български English
БРОЙ № 4/2014

Съдържание :

ГРАЖДАНСКО ПРАВО:

Locked - СПОРНИ ВЪПРОСИ НА ПРЕКЪСВАНЕТО НА ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ - Васил Петров (съдия)

Анотация / Отвори в PDF

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

Unlocked - ВЪПРОСИ НА ОРГАННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (В СВЕТЛИНАТА НА Т. 1 ОТ ТР № 3/2013 Г. НА ВКС, ОСГТК) - Д-р Иво Дачев

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 494 ГПК ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА - Проф. д-р Валентина Попова

Анотация / Отвори в PDF

Locked - СПИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ПОРАДИ ОБУСЛОВЕНОСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО ЗА ОСПОРВАНЕ НА ПРИЛОЖИМ ПОДЗАКОНОВ НОРМАТИВЕН АКТ - Проф. д-р Анелия Мингова

Анотация / Отвори в PDF

ИНФОРМАЦИОННО ПРАВО:

Unlocked - ЕВРОПЕЙСКИ АКТОВЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАНЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ - Маргарита Хубенова

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Unlocked - ДИРЕКТИВА 2010/64/ЕС НА ЕП И НА СЪВЕТА ОТ 20 ОКТОМВРИ 2010 ГОДИНА ОТНОСНО ПРАВОТО НА УСТЕН И ПИСМЕН ПРЕВОД В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО - Доц. д-р Гергана Маринова

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (18.03.2014 г. - 18.04.2014 г.)

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (18.03.2014 г. - 18.04.2014 г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 24/2014 - БР. 34/2014)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта