БРОЙ № 5/2014

Български English
БРОЙ № 5/2014

Съдържание :

ГРАЖДАНСКО ПРАВО:

Unlocked - РАЗХОДИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОГРЕБЕНИЕТО НА ЗАГИНАЛ ПРИ НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ БЛИЗЪК КАТО ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЕЗВРЕДА - Васил Петров (съдия)

Анотация / Отвори в PDF

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

Locked - НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ОБН., ДВ, БР. 40 ОТ 13.05.2014 Г.) - Поля Петрова-Огнянова

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ - Николай Румянов Николов

Анотация / Отвори в PDF

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:

Locked - НОВА МОНОГРАФИЯ ПО НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО - Проф. д-р Симеон Тасев

Анотация / Отвори в PDF

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО:

Locked - КОНСТИТУЦИОННАТА МОНАРХИЯ КАТО ОСНОВНА ФОРМА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ XIX В. - Гл. ас. д-р Мартин Белов

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:

Locked - РЕЗОЛЮЦИИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО - Д-р Николай Николов

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО:

Locked - КОРПОРАТИВНА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ - ЗАЩО ТРЯБВА ДА Я ИМА В НОВИЯ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС, АРГУМЕНТИ „ЗА” И ЛИПСА НА АРГУМЕНТИ „ПРОТИВ”. - Петър Петров (съдия)

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (19.04.2014 Г. - 23.05.2014 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (19.04.2014 Г. - 23.05.2014 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 35/2014 - БР. 43/2014)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта