БРОЙ № 6/2014

Български English
БРОЙ № 6/2014

Съдържание :

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:

Locked - ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАСЛЕДЯВАНЕТО СПОРЕД УСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - Проф. д-р Симеон Тасев

Анотация / Отвори в PDF

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

Locked - НЯКОИ ПО-ВАЖНИ ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - Проф. д-р Поля Голева

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ОСОБЕНОСТИ НА ПРАВОПРИЕМСТВОТО ВЪВ ВЗЕМАНИЯ И В ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - Стоян Ставру

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - НЯКОИ АСПЕКТИ НА ДОКАЗВАНЕТО НА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА - Нели Маданска

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА ВЪВ ВРЪЗКА С НАДЛЕЖНОТО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ЖАЛБИ - Иван Георгиев

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:

Unlocked - ПО НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ЧЛ. 47, АЛ. 2 АПК - Мартин Бъбаров

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (24.05.2014 Г. - 23.06.2014 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (24.05.2014 Г. - 23.06.2014 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 44/2014 - БР. 52/2014)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта