БРОЙ № 8/2014

Български English
БРОЙ № 8/2014

Съдържание :

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:

Unlocked - ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОСИНОВИТЕЛНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ - Иван Георгиев, Красимир Тенев

Анотация / Отвори в PDF

ВЕЩНО ПРАВО:

Locked - ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА - Проф. д-р Симеон Тасев

Анотация / Отвори в PDF

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Unlocked - ПРЕКЪСВА ЛИ ПОДАВАНЕТО НА МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ НА НЕСЪДЕБНО ОСНОВАНИЕ ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ? - Проф. д-р Поля Голева

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС:

Locked - СЪДЕБНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРОЦЕСУАЛНИТЕ БЕЗДЕЙСТВИЯ И НЕОСНОВАТЕЛНИТЕ БЕЗДЕЙСТВИЯ - Гл. ас. д-р Надежда Христова

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО:

Locked - ПРИЗНАВАНЕТО НА ВИНА ПРИ СПОРАЗУМЕНИЕ - Д-р Десислава Петрова, прокурор в СРП

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Unlocked - РЕШЕНИЕ № 197 ОТ 12.06.2014 Г. ПО ГР. Д. № 123/2014 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС - Съдебна практика

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 61/2014 - БР. 70/2014)

Анотация / Отвори в PDF

ПОЛЕЗНО:

Unlocked - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта