БРОЙ № 10/2014

Български English
БРОЙ № 10/2014

Съдържание :

ВЕЩНО ПРАВО:

Locked - ПРАВО НА ИЗКУПУВАНЕ И СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ - Стоян Ставру

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СДЕЛКИ С ИМОТ, ПРИДОБИТ ПРИ ДЕЛБА - Доц. д-р Бисерка Маринова

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - ПО НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ НА ДОКАЗВАНЕТО В ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ - Д-р Атанас Иванов, съдия

Анотация / Отвори в PDF

ПРАВО НА ЕС:

Unlocked - РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС СПОРЕД БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА - Венета Гайдарджиева

Анотация / Отвори в PDF

НАУКА:

Locked - АЛТЕРНАТИВНО И ФАКУЛТАТИВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ - Проф. д-р Мария Костова

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (24.07.2014 г. - 27.10.2014 г.)

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (24.07.2014 г. - 27.10.2014 г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 81/2014 - БР. 88/2014)

Анотация / Отвори в PDF

ПОЛЕЗНО:

Unlocked - СИЕЛА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта