БРОЙ № 11/2014

Български English
БРОЙ № 11/2014

Съдържание :

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - МЕЖДУНАРОДНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ СЪД ДА ОБЕЗПЕЧИ БЪДЕЩ ИСК, ПО КОЙТО НЕ Е МЕЖДУНАРОДНО КОМПЕТЕНТЕН - Деян Драгиев

Анотация / Отвори в PDF

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Unlocked - ОТКОГА ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ НОВА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ ПРИ ПЕРЕМПЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО - Толик Генчев, Ивайло Василев

Анотация / Отвори в PDF

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО:

Locked - БЮДЖЕТЪТ КАТО ИСТОРИЧЕСКИ ЕВОЛЮИРАЩ КУЛТУРОЛОГИЧЕН КОД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И ИНКЛУЗИВНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ - Гл. ас. д-р Мартин Белов

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:

Locked - ПОДЛЕЖИ ЛИ НА ОСПОРВАНЕ ПРЕД СЪДА АКТЪТ НА ПО-ГОРЕСТОЯЩИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН ПО ЧЛ. 97, АЛ. 2 IN FINE АПК? - Васил Петров (съдия)

Анотация / Отвори в PDF

ИНФОРМАЦИОННО ПРАВО:

Locked - РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИЯТА НА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР – НОВИ ПОНЯТИЯ, ПРАКТИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ НОВОВЪВЕДЕНИЯ - Гл. ас. д-р Калина Георгиева

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (28.10.2014 г. - 09.12.2014 г.)

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (28.10.2014 г. - 09.12.2014 г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Unlocked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 89/2014 - БР. 100/2014)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта