БРОЙ № 1/2015

Български English
БРОЙ № 1/2015

Съдържание :

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

Locked - ПОГЛЕД ВЪРХУ НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ - Димитър Иванов

Анотация / Отвори в PDF

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:

Locked - КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ ПРАВОТО НА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ И АВТОРСКОТО ПРАВО В ИНТЕРНЕТ - Петър Петров (съдия)

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - ПОСЛЕДВАЩОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ПРИЛОЖИМ ПО ДЕЛОТО ЗАКОН В СМИСЪЛ, РАЗЛИЧЕН ОТ ВЪЗПРИЕТИЯ ВЪВ ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ... - Проф. д-р Анелия Мингова

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА СИЛА В ГРАЖДАНСКОТО СЪДОПРОИЗВОДСТВО - Д-р Атанас Иванов, съдия

Анотация / Отвори в PDF

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО:

Unlocked - РАВЕНСТВО, НЕДИСКРИМИНАЦИЯ И ПРИЗНАЦИ В ПРАКТИКАТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Благой Делиев

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (10.12.2014 Г. - 14.01.2015 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Unlocked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 101/2014 - БР. 4/2015)

Анотация / Отвори в PDF

ПОЛЕЗНО:

Unlocked - СИЕЛА СТРОИТЕЛ - ЗА МОДЕРНИЯ СТРОИТЕЛ

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта