БРОЙ № 4/2015

Български English
БРОЙ № 4/2015

Съдържание :

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:

Unlocked - СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПАВЛОВИЯ ИСК И ИСКА ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЛЕДСТВОТО - Венцислав Петров

Анотация / Отвори в PDF

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

Locked - ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ ВЪРХУ ДЯЛ ОТ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - Николай Румянов Николов

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - „ПРЕДМЕТ НА ДЕЛОТО” В ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА РЕШЕНИЯ ПО ГПК - Проф. д-р Анелия Мингова

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ОТНОВО ПО НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ НА ЗАЩИТАТА СРЕЩУ НЕПРИСЪСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ - Д-р Атанас Иванов, съдия

Анотация / Отвори в PDF

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - НАМАЛЯВАНЕ НА АДВОКАТСКОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС - Ивайло Василев

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 22/2015 - БР. 28/2015)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта