БРОЙ № 7/2015

Български English
БРОЙ № 7/2015

Съдържание :

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Unlocked - УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЧУЖДОТО ПРАВО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС - Деян Драгиев

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:

Locked - ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ДЪЛЖИМОСТ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СПОРЕД АКТУАЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА - Ефтим Марев

Анотация / Отвори в PDF

ИНФОРМАЦИОННО ПРАВО:

Locked - ЕВРОПЕЙСКИ АКТОВЕ ОТНОСНО ПОВТОРНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР - Гл. ас. д-р Калина Георгиева

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - ВЗЕМАНЕ ПРЕДВИД НА ПРИСЪДИТЕ, ПОСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ХОДА НА НОВООБРАЗУВАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА - Проф. д. ю. н. Маргарита Чинова, Д-р Павлина Панова

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (24.06.2015 Г. - 31.07.2015 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (24.06.2015 Г. - 31.07.2015 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 46/2015 - БР. 58/2015)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта