БРОЙ № 9/2015

Български English
БРОЙ № 9/2015

Съдържание :

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

Unlocked - НОВИЯТ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРАВОМОЩИЯТА НА СИНДИКА - Нели Маданска

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНАТА ПОДСЪДНОСТ ПРИ ОБЖАЛВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ - Проф. д-р Анелия Мингова

Анотация / Отвори в PDF

ИНФОРМАЦИОННО ПРАВО:

Unlocked - АКТУАЛНА УРЕДБА НА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРАВНИТЕ СУБЕКТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Маргарита Хубенова

Анотация / Отвори в PDF

ПРАВО НА ЕС:

Locked - ХОРИЗОНТАЛЕН ДИРЕКТЕН ЕФЕКТ НА ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО НА ЕС И НА ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕС - Александър Арабаджиев

Анотация / Отвори в PDF

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ:

Locked - РАЗВИТИЕ И СТРАТЕГИЯ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ - Милена Колева

Анотация / Отвори в PDF

Locked - СЪЩНОСТ, ПРАВНА УРЕДБА И ВИДОВЕ ДОГОВОРИ ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ - Милена Колева

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (01.08.2015 Г. – 30.10.2015 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (19.09.2015 Г. – 30.10.2015 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 73/2015 - БР. 84/2015)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта