БРОЙ № 10/2015

Български English
БРОЙ № 10/2015

Съдържание :

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:

Unlocked - ПРЕХВЪРЛИМИ ЛИ СА АВТОРСКИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА - Христо Райчев

Анотация / Отвори в PDF

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - ПРОБЛЕМИ НА ПРИХВАЩАНЕТО В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС - Проф. д-р Валентина Попова

Анотация / Отвори в PDF

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО:

Locked - ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА – УНИВЕРСАЛЕН СТАНДАРТ ЗА ЗАКОННОСТ И ЛЕГИТИМНОСТ - Иван Петров

Анотация / Отвори в PDF

ИНФОРМАЦИОННО ПРАВО:

Locked - ЗАДЪЛЖЕНИ СУБЕКТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - Гл. ас. д-р Калина Георгиева

Анотация / Отвори в PDF

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ:

Locked - ПРЕДМЕТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ - Милена Колева

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ - Милена Колева

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ, ИЗВЪРШЕН ОТ ЛИЦЕ РАЗЛИЧНО ОТ ПРЕВОЗВАЧА ПО ДОГОВОРА - Милена Колева

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (31.10.2015 г. – 27.11.2015 г.)

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (27.10.2015 г. – 27.11.2015 г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 85/2015 - БР. 92/2015)

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - Решение № 80 от 08.10.2015 г. по т. д. № 1565/2014 г., т. к., І т. о. на ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - Решение № 55 от 08.10.2015 г. по гр. д. № 3255/2014 г., г. к., ІІ г. о. на ВКС

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта