БРОЙ № 2/2016

Български English
БРОЙ № 2/2016

Съдържание :

ГРАЖДАНСКО ПРАВО:

Locked - УСТАНОВЯВАНЕ РАЗМЕРА НА РЕАЛНО ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ В РЕЗУЛТАТ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ - Иван Георгиев

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - НИЩОЖНО ИЛИ НЕДОПУСТИМО Е РЕШЕНИЕТО, ПОСТАНОВЕНО ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА, РАЗПРЕДЕЛЯЩИ ДЕЛАТА МЕЖДУ ОБЩИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИ - Проф. д-р Анелия Мингова, Доц. д-р Камелия Цолова

Анотация / Отвори в PDF

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – 2 - Димитър Иванов

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:

Locked - НОВИ ПОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ КАТО ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНО ВЗЕМАНЕ - Д-р Гинка Симеонова

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Unlocked - ПРАВОМОЩИЕТО НА ПРОКУРОРА ПО ЧЛ. 64 АЛ. 2 НПК - ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИКАТА - Евгени Стоянов, Иван Гешев

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 8 ОТ 23.02.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 8/2014 Г.

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (01.02.2016 Г. – 25.02.2016 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 9/2016 – БР. 15/2016)

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - Решение № 207 от 15.01.2016 г. по т. д. № 3234/2014 г., Т. К., І т. о. на ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - Решение № 181 от 11.01.2016 г. по т. д. № 1662/2014 г., Т. К., ІІ т. о. на ВКС

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта