БРОЙ № 6/2016

Български English
БРОЙ № 6/2016

Съдържание :

ГРАЖДАНСКО ПРАВО:

Locked - НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ДОГОВОРА ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИЯ - Проф. д-р Поля Голева

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - НИЩОЖНИ АРБИТРАЖНИ РЕШЕНИЯ (Принципни въпроси в светлината на някои решения на ВКС) - Гл. ас. д-р Петър Бончовски

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО:

Unlocked - ОПАСЕН РЕЦИДИВ - Гл. ас. д-р Даниела Дончева

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - ЗА ПРАВОМОЩИЕТО НА ПРОКУРОРА ДА ОТМЕНЯ МЕРКИТЕ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО - Стефан Милев

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 06.06.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2015 Г., ОСГК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 24.06.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2014 Г., ОСГК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 07.06.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2016 Г., ОСНК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (1.06.2016 Г. – 30.06.2016 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 42/2016 – БР. 49/2016)

Анотация / Отвори в PDF

Locked - НОВИНИ - СПИСАНИЕ "НОРМА" - БРОЙ № 6/2016

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта