БРОЙ № 7/2016

Български English
БРОЙ № 7/2016

Съдържание :

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Locked - НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ФИНАНСОВАТА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - Проф. д-р Поля Голева

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКО ПРАВО:

Unlocked - ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - Доц. д-р Бисерка Маринова

Анотация / Отвори в PDF

ОБЛИГАЦИОННИ ОТНОШЕНИЯ:

Locked - ЗА ЛИКВИДАЦИЯТА НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО НИЩОЖНА СДЕЛКА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - Валери Петков

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 28.06.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2014 Г., ОСГК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (30.06.2016 Г. - 31.07.2016 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 50/2016 - БР. 59/2016)

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - РЕШЕНИЕ № 208 ОТ 29.06.2016 Г. ПО ГР. Д. № 1261/2016 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - РЕШЕНИЕ № 195 ОТ 29.06.2016 Г. ПО ГР. Д. № 665/2016 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

ПОЛЕЗНО:

Locked - НОВИНИ - СПИСАНИЕ "НОРМА" - БРОЙ № 7/2016

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта