БРОЙ № 1/2017

Български English
БРОЙ № 1/2017

Съдържание :

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:

Unlocked - ОГРАНИЧЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА НАСЛЕДНИКА, ПРИЕЛ НАСЛЕДСТВОТО ПО ОПИС - Васил Петров (съдия)

Анотация / Отвори в PDF

Locked - АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАКТИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА Т. НАР. ”СПОДЕЛЕНО РОДИТЕЛСТВО“ ИЛИ СЪВМЕСТНО УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА - Даниела Симеонова–Коруджиева

Анотация / Отвори в PDF

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - ТАКСИТЕ ПРИ ЗАПОР ВЪРХУ ВЗЕМАНИЯ НА ДЛЪЖНИКА ПО БАНКОВИ СМЕТКИ - Ивайло Василев, Доц. д-р Люба Панайотова

Анотация / Отвори в PDF

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО:

Locked - ПРОМЕНИ В ПРАВНАТА СИСТЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И БОРБАТА С ИЗМЕНЕНИЯТА В КЛИМАТА СЛЕД РЕФЕРЕНДУМА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЕС НА ВЕЛИКОБРИ - Гл. ас. д-р Иво Цеков

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 30.01.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2016 Г., ОСГТК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (01.01.2017 Г. - 31.01.2017 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 1/2017 - БР. 11/2017)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта