БРОЙ № 8/2017

Български English
БРОЙ № 8/2017

Съдържание :

ТРУДОВО ПРАВО:

Locked - САМОНАЕТО ЛИЦЕ - Ненко Салчев

Анотация / Отвори в PDF

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

Locked - ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА ПРИХВАЩАНЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНО С ОСОБЕН ЗАЛОГ ВЗЕМАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА БАНКА - Проф. д-р Валентина Попова

Анотация / Отвори в PDF

МЕДИЦИНСКО ПРАВО:

Locked - ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - Илияна Митева

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Unlocked - НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНОСТТА – ОСНОВНА ПРОЦЕСУАЛНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРАВОТО НА ЗАЩИТА - Гл. ас. Ваня Тодорова

Анотация / Отвори в PDF

ПРАВО НА ЕС:

Locked - КОНСТИТУЦИОННИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАТИФИЦИРАНЕ НА СМЕСЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ЕС И ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ОТ ЕДНА СТРАНА, И ТРЕТА ДЪРЖАВА ОТ ДРУГА - Борис Йовчев

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 29.06.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2016 Г., ОСГК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 03.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2016 Г., ОСГК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 10.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2015 Г., ОСГТК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 20.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2015 Г., ОСГТК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 7 ОТ 31.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2014 Г., ОСГТК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (1.07.2017 Г. - 31.08.2017 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 56/2017 - БР. 70/2017)

Анотация / Отвори в PDF

ОЧАКВАЙТЕ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ:

Locked - ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОЦЕСУАЛНАТА ЛЕГИТИМАЦИЯ ПРИ НАСЛЕДЕНИ АКЦИИ - Проф. д-р Огнян Стамболиев

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта