БРОЙ № 10/2017

Български English
БРОЙ № 10/2017

Съдържание :

ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО:

Locked - ПОНЯТИЕ ЗА ИЗТОЧНИК НА ПРАВОТО И СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ИЗТОЧНИК И ФОРМА НА ПРАВОТО - Анна Ашот Хакобян

Анотация / Отвори в PDF

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

Locked - ОТНОСНО ПРЕДПОСТАВКИТЕ НА ИСКА ПО ЧЛ. 59, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - Проф. д-р Валентина Попова, Проф. д.ю.н. Методи Марков

Анотация / Отвори в PDF

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:

Locked - ВКС ЗА ПАРОДИЯТА В КОНТЕКСТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО – РЕШЕНИЕ № 112 ОТ 02.08.2017 Г. ПО Т. Д. № 1771/2016 Г., ВКС, І Т. О. - Петър Петров (съдия)

Анотация / Отвори в PDF

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - ФОРМУЛАТА ЗА УСПЕХ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ИНДВИДУАЛЕН ПОДХОД ИЛИ НОРМАТИВНО РЕШЕНИЕ? - Христофор Манчев, Здравко Иванов

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:

Locked - ОБЕКТ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИЯ РЕЖИМ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ - Гл. ас. д-р Надежда Христова

Анотация / Отвори в PDF

ПРАВО НА ЕС:

Unlocked - ПРАВИЛА И ПРИНЦИПНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА САНКЦИИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 АПРИЛ - Цветослав Митев

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (01.10.2017 Г. – 31.10.2017 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 79/2017 – БР. 87/2017)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта