БРОЙ № 2/2018

Български English
БРОЙ № 2/2018

Съдържание :

ВЕЩНО ПРАВО:

Locked - НЕТРАДИЦИОННИ ВИЖДАНИЯ ЗА СОБСТВЕНОСТ В ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА - Гл. ас. Люба Панайотова-Чалъкова

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ОТНОВО ЗА „МОРАТОРИУМА“ ВЪРХУ ДАВНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИМОТИ - Стоян Ставру, Д-р Делян Недев

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - НАМИРА ЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЛ. 269, ИЗР. ВТОРО ГПК В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД? - Проф. д-р Анелия Мингова, Доц. д-р Таня Градинарова

Анотация / Отвори в PDF

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - ОБЕЗСИЛВА ЛИ СЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ЛИСТ В ХИПОТЕЗАТА НА ЧЛ. 433, АЛ. 1 Т. 4 ГПК - Маргарита Събева

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - ПРОЦЕСУАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПОСТРАДАЛИЯ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС (ЧАСТ II) - Ас. д-р Янко Ройчев

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 341 ОТ 02.10.2017 Г. ПО Ч. ГР. Д. № 3310/2017 Г., ІІІ Г. О. НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (1.01.2018 Г. – 31.01.2018 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 4/2018 – БР. 10/2018)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта