БРОЙ № 3/2018

Български English
БРОЙ № 3/2018

Съдържание :

ГРАЖДАНСКО ПРАВО:

Locked - РЕАЛНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ЗА ЧУЖДИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Проф. д-р Поля Голева

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПАВЛОВИЯ ИСК СПРЯМО ПОРЪЧИТЕЛ И ВРЪЗКАТА НА ПРЕЮДИЦИАЛНОСТ МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ПАВЛОВИЯ ИСК И ПРОИЗВОДСТВАТА С ПРЕ - Ивайло Димитров, Доц. д-р Таня Йосифова

Анотация / Отвори в PDF

ТРУДОВО ПРАВО:

Locked - ОСОБЕНОСТИ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, ПОЛОЖЕН НАД НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЖУРСТВА - Гл. ас. Христо Банов

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДАВАНЕТО НА СЪД И ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ - Проф. д. ю. н. Маргарита Чинова, Ас. Боян Бележков

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ - СПИСАНИЕ "НОРМА" - БРОЙ № 3/2018

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (1.02.2018 Г. – 28.02.2018 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 11/2018 – БР. 18/2018)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта