БРОЙ № 5/2018

Български English
БРОЙ № 5/2018

Съдържание :

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:

Locked - ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПРОМЕНИ ПРЕДВИДЕНИ С ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - Цветослав Митев

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА КОНТРОЛА, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И РАЙОННИТЕ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ КАСИ СПРЯМО ИЗП - Момчил Стефанов Мавров

Анотация / Отвори в PDF

ВЕЩНО ПРАВО:

Locked - РАЗВИТИЕ ПРИ НЯКОИ ОТ ТРАДИЦИОННИТЕ КЛАСИФИКАЦИИ ЗА ВЕЩИТЕ - Гл. ас. Люба Панайотова-Чалъкова

Анотация / Отвори в PDF

БАНКОВО ПРАВО:

Locked - ЗАКОНЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ (ДВ, БР. 22 ОТ 2018 Г.) И ПРОТИВОРЕЧИЯТА НА НЕГОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ С КОНСТ - Проф. д-р Валентина Попова

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта