БРОЙ № 6/2018

Български English
БРОЙ № 6/2018

Съдържание :

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - ФОРМИ НА ПОРОЧНИЯ ИСКОВ ПРОЦЕС В ХИПОТЕЗИ НА СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО - Анастас Пунев

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ПРИЗОВАВАНЕ ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ - Теодора Георгиева

Анотация / Отвори в PDF

ВЕЩНО ПРАВО:

Locked - НЯКОИ ПРАВНИ ВЪПРОСИ НА СОБСТВЕНОСТТА И ДРУГАРСТВОТО ПРИ НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ СДЕЛКИ В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА - Доц. д-р Бисерка Маринова

Анотация / Отвори в PDF

БАНКОВО ПРАВО:

Locked - ЗАКОНЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ (ДВ, БР. 22 ОТ 2018 Г.) И ПРОТИВОРЕЧИЯТА НА НЕГОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ С КОНСТ - Проф. д-р Валентина Попова

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ - СПИСАНИЕ "НОРМА" - БРОЙ № 6/2018

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Unlocked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 65/2018 - БР. 55/2018)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта