БРОЙ № 10/2018

Български English
БРОЙ № 10/2018

Съдържание :

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - ПРАВНА УРЕДБА НА МЕДИАЦИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ СПОРЕД ФРЕНСКОТО И БЕЛГИЙСКОТО ПРАВО – ЧАСТ II - Гл. ас. д-р Антонина Димитрова

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС:

Locked - ЗА НЯКОИ СПЕЦИФИКИ ПРИ ДОКАЗВАНЕТО И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА В АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС - Красимира Мирчева

Анотация / Отвори в PDF

Locked - КАК ПРАКТИКАТА НА ВАС ПО ТЪЛКУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА АПК НАРУШАВА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 13 ОТ ЕКПЧ? - Венцислав Михайлов

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ В МВР – ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ – ЧАСТ II - Галентин Грозев

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 29.11.2018 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2015 Г., ОСГК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 100/2018 – БР. 105/2018)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта