БРОЙ № 5/2019

Български English
БРОЙ № 5/2019

Съдържание :

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - ДОГОВОРЪТ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ЧУЖД НЕДВИЖИМ ИМОТ РАЗВАЛЯ ЛИ СЕ ПО ПРАВО ПО СИЛАТА НА ВЛЯЗЛО В СИЛА РЕШЕНИЕ ЗА СЪДЕБНО ОТСТР - Проф. д-р Валентина Попова

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВАНИЯТА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 284, АЛ. 3, Т. 1 ГПК ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА АЛ. 2 - Яна Владимирова

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - НАКАЗАНИЕТО ПРИ СЪКРАТЕНО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ - проф. д.ю.н. Румен Марков

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 36/2019 – БР. 43/2019)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта