Home Archive 2020 ISSUE № 5/2020 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА АКЦИОНЕР И КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА АКЦИОНЕР И КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Български English

Author

Assoc. Prof. Nikolay Kolev, PhD

 

Annotation

Статията представлява преглед на практиката на ВКС по въпросите относно представителството на акционер на общо събрание на акционерите и кворума на общото събрание на акционерите.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map