Home Archive 2020 ISSUE № 5/2020 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРА ЗА ОСОБЕН ЗАЛОГ. СКЛЮЧВАНЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРА ЗА ОСОБЕН ЗАЛОГ. СКЛЮЧВАНЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Български English

Author

Albena Velcheva

 

Annotation

Статията разглежда основните характеристики на договора за особен залог като вид правно обезпечение; предпоставките за неговото сключване и изискванията, които законът поставя пред лицата, желаещи да придобият качеството на заложен длъжник. Разгледани са също и вписванията, които се извършват в Централния регистър на особените залози, както и вписванията в съответните други вторични регистри.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map