Home Archive 2020 ISSUE № 6/2020 ПРОТИВОРЕЧИЯ В УРЕДБАТА НА ЗАЯВЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРОТИВОРЕЧИЯ В УРЕДБАТА НА ЗАЯВЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Български English

Author

Margarita Hubenova

 

Annotation

Процесът на предоставяне на електронни административни услуги е регламентиран с приемането на Закона за електронното управление. През следващите години уредбата е многократно изменяна. Голяма част от измененията създават допълнителни затруднения при практическото изграждане на системи за предоставяне на електронни административни услуги. Статията разглежда двете неясни (поради препращане към отменен акт) разпоредби, които регулират момента на извършване на идентификацията на заявителя и извършването на автоматични проверки при приемане на заявления за административни услуги по електронен път.

 

Keywords

процес по предоставяне на електронни административни услуги, електронна идентификация на заявителя, автоматични проверки при приемане на електронни документи, електронно правителство

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map