Home Archive 2013 ISSUE № 8/2013

ISSUE № 8/2013

Български English
ISSUE № 8/2013

Content:

Thematic issue "Law, Religion, Tolerance":

Locked - 1700 ГОДИНИ ОТ МИЛАНСКИЯ ЕДИКТ - НАЧАЛОТО НА ПЪТЯ НА РЕЛИГИОЗНАТА СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ - Prof. Dimitar Tokushev, PhD

Annotation / PDF

Locked - „МИЛАНСКИЯТ ЕДИКТ” И ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ - Prof. Malina Novkirishka-Stoyanova, LL.D.

Annotation / PDF

Locked - ЕДИКТ ЛИ Е „МЕДИОЛАНСКИЯТ ЕДИКТ”? - Prof. Mariya Kostova, PhD

Annotation / PDF

Unlocked - МОДЕЛИ НА РЕЛИГИОЗНА СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ СПОРЕД ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ - Chief Asst. Prof. Martin Belov, PhD

Annotation / PDF

Locked - РЕЛИГИОЗНИТЕ СЪДИЛИЩА В КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ - Chief Asst. Prof. Snezhana Tsekova

Annotation / PDF

Locked - СВОБОДАТА НА РЕЛИГИЯТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В КОНСТИТУЦИОННОПРАВНАТА ТЕОРИЯ И В ЮРИСПРУДЕНЦИЯТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГ - Chief Asst. Prof. Petar Iliev

Annotation / PDF

Unlocked - РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ И ТРУДОВОТО ПРАВО - Assoc. Prof. Ivaylo Staykov, PhD

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map