Начало Архив на броевете 2014 БРОЙ № 3/2014 ЗНАЧИМ ТРУД ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА НИЩОЖНОСТТА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 1 ЗЗД

ЗНАЧИМ ТРУД ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА НИЩОЖНОСТТА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 1 ЗЗД

Български English

Автор

Проф. д-р Поля Голева

 

Анотация

Статията представлява анализ на отделни въпроси, които се разглеждат в монографията на Мирослав Димитров „Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД”, С., Сиби, 2013.

Авторът се спира последователно на следните въпроси:

  1. дали нищожността е санкция;
  2. недействителността на решенията на органите на корпоративните юридически лица;
  3. в кои случаи противоречие на сделката с повелителна норма не води до нищожност;
  4. действия без представителна власт или извън пределите на представителната власт;
  5. относно заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките;
  6. относно накърняването на добрите нрави;
  7. относно правните последици на нищожността по чл. 26, ал. 1 ЗЗД;
  8. относно последиците на нищожността за правата на трети лица.

 

Ключови думи

гражданско право, сделки, недействителност, нищожност, действия без представителна власт, заобикалянето на закона, накърняването на добрите нрави, Поля Голева

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта