Начало Архив на броевете 2014 БРОЙ № 3/2014 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНАТА ПОДСЪДНОСТ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНАТА ПОДСЪДНОСТ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Български English

Автор

Иван Георгиев

 

Анотация

Новият Граждански процесуален кодекс възстанови съществувалото преди повече от век у нас заповедно производство. Особеностите на този процес бързо провокираха доктрината и изследванията на спорните въпроси не закъсняха.

Новата уредба като че ли свари неподготвена практиката и по почти всички въпроси на това особено производство се появиха противоречиви разрешения. С цел да се уеднакви практиката по много от спорните въпроси пред общото събрание на гражданската и търговската колегия на ВКС бе образувано тълкувателно дело № 4/2013 г., в което са поставени множество въпроси, по които е констатирано различно произнасяне както от инстанционните съдилища, така и от ВКС.

Сред спорните въпроси, на които ВКС ще даде отговор с обвързваща съдилищата практика, не бе засегнат проблемът за определянето на местната подсъдност в заповедното производство. А разнопосочна практика съществува. Именно на изясняването на този проблем спира вниманието си авторът на настоящата статия.

 

Ключови думи

заповедно производство, местна подсъдност, Иван Георгиев

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта